Na osnovu NCSI indeksa Telenor predstavlja kompaniju sa najvišim zadovoljstvom potrošača među mobilnim operaterima, pri čemu NCSI skor za Telenor iznosi 73. NCSI indeks za Telenor je 4 poena viši u odnosu na prosečan skor za Srbiju. Skorovi svih mobilnih operatera u Srbiji prikazani su u delu Mobilni operateri.

1.3. Telenor

Ukoliko posmatramo položaj Telenora u odnosu na zadovoljstvo potrošača mobilnih operatera koji posluju u drugim državama, vidimo da se Telenor nalazi među kompanijama čiji je zadovoljstvo potrošača najviše.