Na osnovu NCSI indeksa Telekom predstavlja kompaniju sa prosečnim nivoom zadovoljstvom potrošača, i sa skorom od 70 pozicionira se između VIP-a i Telenora. NCSI skor Telenora je sa 7 poena viši od VIP-a, koji je kompanija sa najnižim zadovoljstvom potrošača, dok je 3 indeksa poena ispod Telenora, koji je najbolja kompanija među mobilnim operaterima u Srbiji.

Ukoliko posmatramo položaj Telekoma u odnosu na zadovoljstvo potrošača mobilnih operatera koji posluju u drugim državama, vidimo da se Telekom nalazi u srednjem opsegu u odnosu na zadovoljstvo potrošača.

1.2. Telekom