Societe Generale osnovan je 1864. godine u Francuskoj, a za 150 godina postojanja prerasta u jednu od najvećih banaka u Evropi. Na tržištu Srbije Societe Generale je prisutna od 1977. godine, kada je ova banka otvorila predstavništvo u Beogradu, a Societe Generale Yugoslav Bank osnovana je 1991. godine. Banka je u 2013. godini imala 107 ekspozitura i 1300 zaposlenih, a iste godine preuzima portfelja klijenata KBC banke. Do kraja 2012. godine banka je imala 247.000 fizičkih i 5.500 korporativnih klijenata, a do sada je iz KBC banke u mrežu Societe generale banka Srbija prebačeno 25.000 fizičkih klijenata i 4.000 malih preduzeća. Matična Societe Generale banka je prisutna u 76 zemalja, ima više od 32 miliona klijenata i 154.000 zaposlenih.

U okviru NCSI istraživanja 2015 za bankarski sektor Societe Generale banka Srbija je postigla NCSI skor od 69 poena, što je 1 poena niže od proseka, i 5 poena niže od najbolje plasirane Erste Bank.

Societe