Raiffaisen Bank je u Srbiji osnovana 2001. godine, kao domaća banka sa 100% stranim kapitalom. Raiffeisen Bank je članica Raiffeisen Bank Internationala (RBI), jedne od najvećih bankarskih grupacija u centralnoj i istočnoj Evropi i deo je RZB grupacije. Banka svoje aktivnosti razvija u tri važna segmenta: poslovanje sa privredom, poslovanje sa stanovništvom, segment sredstava i investicionog bankarstva.

U okviru NCSI istraživanja 2015 za bankarski sektor Raiffaisen Bank je visoko pozicionirana. NCSI indeks iznosi 72 poena, što je 2 poena više od proseka i 2 poena niže od najbolje pozicionirane Erste Bank.

Raiffaisen