Komercijalna banka u Srbiji posluje više od 40 godina i obuhvata 24 filijale širom zemlje, 215 ekspozitura i 262 bankomata, a u komercijalnoj banci zaposleno je 3.000 ljudi. Na teritoriji Srbiji Komercijalna banka ima oko 900.000 klijenata. Akcijski kapital od 575 miliona evra ovu banku čine drugom najvećom u zemlji.

U okviru istraživanja NCSI Srbija 2015 za bankarski sektor Komercijalna banka je postigla NCSI skor od 70 poena, što je na nivou proseka za Srbiju, i 4 poena niže od najbolje plasirane Erste Bank.

Komercijalna banka