Eurobank u Srbiju ulazi putem dve akvizicije u okviru kojih spaja Postbanku i Nacionalnu štedionicu. Eurobank se danas nalazi među vodećim stranim investitorima i finansijskim institucijama na tržištu Srbije, gde 1.500 zaposlenih preko poslovne mreže od 100 filijala i privrednih centara servisira više od 900.000 klijenata. Eurobank je članica međunarodne bankarske grupacije Eurobank Grupe.

U okviru istraživanja NCSI Srbija 2015 za bankarski sektor Eurobank je postigla NCSI skor od 69 poena, što je 1 poena niže od proseka, i 5 poena niže od najbolje plasirane Erste Bank.

Eurobank