Erste Bank a.d. Novi Sad je deo Erste Bank Grupe, koja ima preko 16.6 miliona klijenata. Erste Banka je osnovana 1819. godine u Austriji, a u Srbiji posluje od 2005. godine kada je preuzela većinski deo akcija Novosadske banke. Fokus Erste Bank je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima. Mrežu Erste Banke čine 73 poslovne jedinice. Erste Bank a.d. Novi Sad trenutno zapošljava blizu 1000 ljudi.

U okviru istraživanja NCSI Srbija 2015 za bankarski sektor Erste Bank a.d. Novi Sad je postigla NCSI skor od 74 poena, što je čini liderom u pogledu zadovoljstva potrošača.

Poslovna politika ove banke odražava postignut NCSI skor. Jedna od prvih rečenica koja se može naći na internet prezentaciji banke je:

„U središtu svih naših nastojanja nalazi se klijent, kome želimo da se u poslovanju sa nama oseća ugodno i zadovoljno“

Erste