U okviru istraživanja NCSI Srbija 2015 u domenu finansijskih usluga mereno je iskustvo potrošača sa 10 banaka koje posluju na teritoriji Srbije: AIK Banka, Banca Intesa, Banka Poštanska štedionica, Erste Bank, Eurobank, Komercijalna banka, Raiffeisen Bank, Societe Generale banka Srbija, UniCredit Bank Srbija, Vojvođanska banka.

Prema izveštaju Narodne banke Srbije iz 2014. godine ispitane banke raspolažu sa 76% neto bilansna aktive u Srbiji, pri čemu ukupna neto bilansna aktiva ovih banaka iznosi 2,244,658,795,000 dinara.

NCSI indeks za bankarski sektor iznosi 70 indeksnih poena, a greška merenja +/- 0.9 indeksnih poena. Na osnovu poređenja zadovoljstva potrošača domaćim i stranim bankama, može se zaključiti da su potrošači zadovoljniji domaćim bankama. NCSI skor izračunat za domaće banke iznosi 72, a za strane 70. Raspon NCSI indeksa iznosi 8 indeksnih poena, i kreće se od 66 do 74 indeksnih poena, uz grešku merenja na nivou banaka od +/- 3 indeksna poena. Potrošači su u najvećoj meri zadovoljni uslugama sledećih banaka: Erste Bank, Banka Poštanska štedionica, Raiffeisen Bank i AIK banka.

0 NCSI banke