Banka Poštanska štedionica formirana je 1921. godine, kao Poštanska štedionica Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U to vreme sve novčane transakcije u poštama su bile oslobođene plaćanja taksi, jer je stav države bio da “Poštanska štedionica treba da bude rasadnik štednje i vaspitač naroda, poglavito omladine, a ne povlašćeni kolos koji guši privatnu inicijativu”. Poštanska štedionica postaje banka 2002. godine, da bi 2006. godine dobila svoje sadašnje ime – Banka Poštanska štedionica. Mrežu Banka Poštanska štedionica čini 9 filijala, 111 ekspozitura i 3 samostalna šaltera, 296 bankomata, a uplata i isplata klijentima se obavljati i preko mreže „Pošta Srbije“, koja obuhvata oko 1.500 pošta, odnosno oko 2.500 šaltera.

U okviru istraživanja NCSI Srbija 2015 za bankarski sektor Banka Poštanska štedionica je postigla NCSI skor od 73 poena, što ovu banku čini jednom od lidera u odnosu na zadovoljstvo potrošača.

Poštanska štedionica