Banca Intesa je osnovana 1991. godine kao Delta banka i jedna je od prvih privatnih banaka u Srbiji. Od 2005. godine posluje kao deo grupacije Banca Intesa, koja danas nosi naziv Intesa Sanpaolo. Banca Intesa 2008. godine pripaja i Panonsku banku i sada na teritoriji Srbije ima 3000 zaposlenih i 1.7 miliona klijenata. Sama grupacija Intesa Sanpaolo je prisutna u više od 40 zemalja sveta, a u zemljama centralne i istočne Evrope, bliskog istoka i severne Afrike ima 8.4 miliona klijenata.

U okviru NCSI istraživanja 2015 za bankarski sektor Banca Intesa je postigla NCSI skor od 66 poena, što je 4 poena niže od proseka, i 8 poena niže od najbolje plasirane Erste Bank.

Banca Intesa