AIK banka je osnovana 1976. godine i gotovo dve decenije radila je kao interna banka Agroindustrijskog kombinata Niš, te ima tradicionalno privredno orijentisanu strategiju. Na otvoreno tržište AIK banka izlazi 1993. godine, a 1995. godine transformiše se u akcionarsko društvo. Godinama se fokus polako pomera ka proizvodima namenjenim stanovništvu, poljoprivredi, sektoru malih i srednjih preduzeća. Banka posluje u četiri regionalna centra – Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac. Mrežu AIK banke čini 58 organizacionih jedinica: 20 filijala, 35 ekspozitura i 3 šaltera. U Banci je zaposleno 540 ljudi.
U okviru NCSI istraživanja 2015 za bankarski sektor AIK banka je visoko pozicionirana. NCSI indeks iznosi 72 poena, što je 2 poena više od proseka i 2 poena niže od najbolje pozicionirane Erste Bank.
AIK banka